Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

 

Úspěšní studenti chemie

Naše gymnázium mělo a má několik studentů, kteří si zaslouží čestné místo mezi nejúspěšnějšími studenty chemie v České republice a dokonce i na světě. Dík za to patří RNDr. Vladimíru Vítovi, který je po mnoho let vedl a vede k takovýmto výsledkům nejen v hodinách chemie, ale i ve svém volném čase. Zde je jejich výčet spolu s jejich úspěchy (protože úspěchy stále přibývají, je tento stav k roku 2016 a bude dále aktualizován). Protože aktivní studenti neustále přidávají jeden úspěch za druhým, uvádíme zde jen ty, kteří již svou skvělou dráhu na naší škole ukončili. Úspěchy dosud studujících je možné nalézt na úvodní stránce mezi novinkami.

Řazení je chronologické:

Jiří Špička

Reprezentoval ČR v letech 1992 a 1993 na ICHO v USA a Itálii (čestné uznání a stříbrná medaile). Dnes šéf ekonomického oddělení Ústavu molekulární genetiky AV ČR.

Eva Pluhařová 

Reprezentovala ČR v letech 2002, 2003, 2004, 2005 na ICHO v Holandsku, Řecku, Německu a na Taiwanu (postupně – bronz, stříbro, zlato, zlato). Tím je historicky nejúspěšnější chemik České republiky na studentské úrovni. V roce 2010 dokončila úspěšně studium PřF UK a FCHI na VŠCHT (z obou fakult má červený diplom). V roce 2014 obhájila doktorskou práci a obdržela titul PhD. Pracuje též jako výzkumná pracovnice na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Dokončila stáž v Paříži a pracuje jako samostatná vědecká pracovnice na Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR.

Jiří Jenčík

Reprezentoval ČR v roce 2005 na ICHO na Taiwanu a přivezl si bronz.

Michaela Paseleková 

V roce 2006 se jako výtězka krajského kola zúčastnila celostátního kola CHO.

Veronika Fořtová 

V letech 2007 a 2008 se zúčastnila celostátních kol CHO a pokaždé byla úspěšnou řešitelkou.

Jan Hynek 

V roce 2009 zaujal 10. místo v celostátním kole CHO. Stal se účastníkem užšího soustředění před ICHO (mezinárodním kolem). Vystudoval chemii na PřF UK a pokračuje na doktorském studiu.

Lukáš Vrzal

V roce 2009 zaujal 21. místo v celostátním kole CHO. Vystudoval fakultu chemicko–inženýrskou na VŠCHT.

Pavel Hozák

V roce 2010 zaujal 18. místo v celostátním kole CHO. Vystudoval fakultu chemicko–inženýrskou na VŠCHT. Pokračuje v doktorském studiu.

Adam Pěnkava

V roce 2010 zaujal 19. místo v celostátním kole CHO.

Tomáš Martinek

V roce 2010 reprezentoval v celostátním kole CHO. Vystudoval fakultu chemicko–inženýrskou na VŠCHT. Dnes pokračuje v doktorském studiu.

Vladimír Palivec

V roce 2011 obsadil v celostátním kole 9. místo. V boji o účast v mezinárodní chemické olympiádě se propracoval na 6. místo a jen o tři body mu unikl postup na ICHO v Ankaře. Vystudoval fakultu chemicko–inženýrskou na VŠCHT a magisterské studium na PřF UK Praha. Pokračuje v doktorském studiu.

Lucie Madajová

Dvakrát reprezentovala v celostátním kole. V roce 2012 dosáhla 10. místa, bojovala o účast v kole mezinárodním.

Adam Přáda

V roce 2012 obsadil 9. místo v celostátním kole CHO a účastnil se bojů o mezinárodní kolo. V roce 2013 obsadil v celostátním kole 2. místo, následně reprezentoval ČR na ICHO v Moskvě a přivezl stříbrnou medaili. V roce 2014 v celostátním kole zvítězil a reprezentoval na ICHO v Hanoi a odtud přivezl zlatou medaili. Vystudoval přírodní vědy na prestižní univerzitě v Cambridge. Pokračuje tamtéž v doktorském studiu.

Jan Šugar

V roce 2014 obsadil 3. místo v celostátním kole CHO, v roce 2015 obsadil 2. místo v celostátním kole CHO a v Baku na 47. Mezinárodní Chemické olympiádě získal stříbrnou medaili. V roce 2016 obsadil 13. místo v celostátním kole CHO. V současné době studuje na Vysoké škole chemicko-technologické.

Pavel Zelenka

V roce 2016 obsadil 3. místo v celostátním kole CHO a v průběhu soustředění se probojoval na 48. Mezinárodní Chemickou olympiádu v Tbilisi, kde získal bronzovou medaili. V současné době studuje na Vysoké škole chemicko-technologické.

Zdeněk Leitner

V roce 2014 obsadil 11. místo v celostátním kole CHO kategorie B. V dalších letech pak v celostátních kolech CHO kategorie A obsadil tato místa: desáté, čtvrté a sedmé. Ve všech třech případech se nominoval do odborných soustředění před Mezinárodní CHO. V současné době studuje Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy.

Vojtěch Laitl

Trojnásobný účastník celostátního kola CHO (2017, 2018, 2019). V roce 2019 získal 8. místo. Ve všech třech ročnících se účastnil výběrového soustředění k Mezinárodní CHO. Získal také ocenění v projetku Česká hlavička 2017 - Ingenium - "Computer Science" za 2. místo v ČR. V roce 2019 v soutěží SOČ získal 2. místo v ČR v oboru fyzika. V současnosti studuje na Vysoké škole chemicko-technologické.Gymnázium Ostrov