Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: čtvrtek 01. června
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Krajské kolo chemické olympiády na našem gymnáziu !

V pátek 7. prosince prob?hlo na Gymnáziu Ostrov krajské kolo chemické olympiády kategorie A. Sout?ž organizovali naši vyu?ující chemie, p?edevším Ing. Miloš Krej?í, kterému pat?í pod?kování za zdárný pr?b?h náro?né sout?že.

Výsledky :
1. místo ? Veronika Fo?tová, Gymnázium Ostrov (postup do celostátního kola v Ostrav?)
2. místo ? Jan Hynek, Gymnázium Ostrov (také možný postup)
3. místo ? Jan Bubal, Gymnázium Ostrov,
4. místo ? Jaroslava Pfeiferová, Gymnázium Sokolov

Naše úsp?šné chemiky vyu?uje RNDr. Vladimír Vít. V chemické olympiád? pat?í dlouhodob? naše gymnázium k nejúsp?šn?jším v republice -vzpome?me nedávná vít?zství Evy Pluha?ové v celosv?tových kolech. Jejím nástupc?m gratulujeme a držíme palce v Ostrav? !

Fotogalerie
© A7 2005