Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: Úterý 06. června
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Setkání nejúsp?šn?jších student? ?R v Senátu s naší ú?astí !

Dne 6. prosince 2007 prob?hlo setkání p?edstavitel? MŠMT s nejúsp?šn?jšími ú?astníky mezinárodních sout?ží a s vybranými ú?astníky projektu ?eská hlavi?ka. Nad setkáním, které prob?hlo v Rytí?ském sále Valdštejnského paláce v budov? Senátu, p?evzal záštitu doc. Mudr. Karel Barták,Csc.

Mezi pozvanými úsp?šnými studenty byl ocen?n i student sexty A Gymnázia Ostrov Jan Martinek, který se minulý rok zú?astnil jako ?len t?í?lenného družstva mezinárodní olympiády v p?írodních v?dách v n?mecké Postupimi. Spole?n? s ním v družstvu hájili barvy ?eské republiky studenti Václav Nuc a Pavel Švec, oba z Gymnázia ?eské Bud?jovice.
Družstvo získalo na sout?ži bronzovou medaili.Gratulujeme a držíme palce, aby i v dalších kláních byli studenti ?eské republiky nadále úsp?šní.

Fotogalerie
© A7 2005