Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: Úterý 06. června
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Gymnázium slaví úsp?chy v sout?žích a olympiádách

P?edm?tové sout?že jsou v plném proudu. Již nyní v mezi?ase m?žeme blahop?át n?kolika velmi úsp?šným student?m : Jan Železný (3.A) se zú?astnil 4. dubna slavnostního udílení cen B. Müllerové v Brn?, kde p?evzal cenu za svou literární práci na téma ?Zápas o svobodu slova?. Blahop?ejeme !!!

Václav Brodec (septima A) zvít?zil v okresním kole olympiády v ?eském jazyce. Postoupil do krajského kola - stejn? jako Olga Tomanová (sexta A) a Markéta Krucká (kvarta B), které ve svých kategoriích obsadily 3. místa. Gratulujeme a p?ejeme úsp?ch v krajském kole !
Zem?pisná olympiáda dosp?la také do krajského kola. Z okresu se jako vít?z kvalifikoval Jan Hynek (septima A) v kategorii SŠ. V kategorii C postoupil ?en?k Malé? (tercie B). V kraji budeme také držet palce !
Až do krajského kola olympiády v n?meckém jazyce postoupili David Nguyen Tien z tercie A a Kate?ina Schroeterová z kvarty B. V n?m skon?il David na 3. míst?, Kate?ina na 5. míst?. Gratulujeme !!!
© A7 2005