Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: Úterý 06. června
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Výsledky p?ijímacích zkoušek ze dne 21.4. 2008

?ty?letý studijní obor 79-41-K/401

Výsledky a hodnocení p?ijímací zkoušky ze dne 21. dubna 2008

Maximální možný bodový zisk v jednotlivých testech:
OSP ??????????????. 60 bod?
Matematika .????????? 30 bod?
?eský jazyk ?????????..40 bod?

Vzhledem k r?zným maximálním bodovým zisk?m v jednotlivých testech byly získané body v matematice vynásobeny koeficientem 2,0 a získané body v ?eském jazyce vynásobeny koeficientem 60/40. Tím bylo dosaženo stejné váhy všech test?.

Testu OSP byla následn? p?i?azena váha 40%, matematice 30% a ?eskému jazyku 30%.

Sou?tem takto p?epo?tených bod? z jednotlivých test? je dán celkový p?epo?tený bodový zisk jednotlivých žák? (maximáln? 60 bod?).

Uchaze?i jsou p?ijati ke studiu na základ? výsledk? p?ijímací zkoušky, a to podle svého umíst?ní v celkové výsledkové listin?, ve které jsou sumarizovány výsledky všech t?í test? p?epo?tených podle stanovené váhy.

Z uchaze?? konajících p?ijímací zkoušku bylo p?ijato 15 uchaze?? v po?adí dle výsledkové listiny.

V Ostrov?, dne 2008-04-22
Mgr. Milan Martinek
?editel školy

Výsledková listina pro ?ty?leté studiumOsmiletý studijní obor 79-41-K/81

Výsledky a hodnocení p?ijímací zkoušky ze dne 21. dubna 2008

Maximální možný bodový zisk v jednotlivých testech:
Matematika .????????? 30 bod?
?eský jazyk ?????????..40 bod?

Vzhledem k r?zným maximálním bodovým zisk?m v jednotlivých testech byly získané body v matematice p?epo?teny koeficientem 40/30. P?epo?tem bylo dosaženo stejné váhy test?. Testu z matematiky i ?eského jazyka byla p?i?azena váha 50%.

Sou?tem takto p?epo?tených bod? z jednotlivých test? je dán celkový p?epo?tený bodový zisk jednotlivých žák? (maximáln? 40 bod?).

Uchaze?i jsou p?ijati ke studiu na základ? výsledk? p?ijímací zkoušky, a to podle svého umíst?ní v celkové výsledkové listin?, ve které jsou sumarizovány výsledky test? p?epo?tených podle stanovené váhy.

Po p?ijímací zkoušce je p?ijato 60 uchaze?? v po?adí dle výsledkové listiny.

V Ostrov?, dne 2008-04-22
Mgr. Milan Martinek
?editel školy

Výsledková listina pro osmileté studium
© A7 2005