Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: Úterý 06. června
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Spole?ný cyklovýlet našich a n?meckých student?

Cyklovýlet v pátek 30.5.2008 V rámci partnerství mezi naším gymnáziem a gymnáziem v Hofu jsme uspo?ádali v pátek 30.5. cyklistický výlet z K.Var? do Lokte a zp?t. 11 ?eských a 9 n?meckých student? vyrazilo spole?n? v 10,30 od horního nádraží v K.Varech sm?rem do Lokte. Po?así nám p?álo (možná až p?íliš, ale našt?stí vedla v?tšina cesty stínem pod stromy), prost?edí podél ?eky Oh?e a Svatošských skal d?lalo dojem ?as? J.W.Goetha a F.Schillera a propíchnutá duše ?i spadlý ?et?z dodal výletu jen ten správný romantický ráz. Abychom se nevy?erpali p?esp?íliš, naplánovali jsme i dv? pauzy. První ve vodáckém kempu p?ed Loktem, kde jsme doplnili síly smažákem v housce ?i hranolkami a zmrzlinou, což už je sice ?ist? novodobá záležitost, ale jak chutnalo!!! Druhou p?estávku jsme pak strávili v amfiteátru pod loketským hradem, kde jsme byli sv?dky nejen mezinárodního, ale i mezigenera?ního fotbalového zápasu našich i n?meckých hoch? spolu s místními školá?ky. Na výsledek byste se ale museli zeptat aktér? samotných. Cestu zp?t jsme po t?chto energických nábojích zvládli levou zadní, a tak jsme se mohli v 15h op?t rozlou?it na karlovarském nádraží.

Fotogalerie
© A7 2005