Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: čtvrtek 01. června
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Mnoho klidu, pohody a slune?ního jasu na celé prázdniny !

Gymnázium p?eje všem vyu?ujícím, student?m, provozním zam?stnanc?m i všem dalším p?íznivc?m ostrovského gymnázia krásné a pohodové letní prázdniny.

Prázdniny potrvají od soboty 28. ?ervna do ned?le 31. srpna 2008. Opravné a dodate?né zkoušky se konají od 25. 8. do 29.8. 2008. Nástup do školy mají studenti v pond?lí 1.9. 2008 v 8.00 hodin.
© A7 2005