Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: Úterý 06. června
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Gymnázium Ostrov vydalo bulletin !

Ve zpravodaji za školní rok 2007-2008 naleznete :

Fotografie všech t?íd i pedagogického sboru
Vý?et nejvýznamn?jších akcí
Zprávu a fotky z maturit
Nejvýznamn?jší úsp?chy našich student? v sout?žích
?lánky o pobytech v Anglii a v N?mecku, zájezdu do Pa?íže
Ukázky studentských prací
Spousty ?ernobílých i barevných fotografií
A ?adu dalších zpráv a ?lánk?

Bulletin je k dispozici všem student?m za 30,- K? ve škole u p. M. Bokové.
© A7 2005