Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: Úterý 06. června
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Další úsp?ch Jana Železného

Jan Železný, student 4. A, zaznamenal další literární úsp?ch, když zvít?zil ve 2. ro?níku studentské ?ásti prestižní ceny Josefa Škvoreckého ud?lované Spole?ností Josefa Škvoreckého v kategorii próza. Slavnostní vyhlášení a p?edání diplom? prob?hlo 4. listopadu v restauraci U rodinného krbu v Praze za p?ítomnosti médií a p?edních osobností ?eského literárního a kulturního života. Jeho krátká psychologická povídka s názvem Saigon 1969 zasazená do prost?edí vietnamské války se setkala s velmi pozitivním ohlasem ze strany kritiky a autorovi byla nabídnuta další spolupráce.
© A7 2005