Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: Úterý 06. června
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Úsp?ch v plavecké sout?ži

Naše škola se zú?astnila 7. listopadu st?edoškolských her v plavání. Dosáhli jsme velmi dobrých výsledk?, p?estože jsme nemohli sestavit nejsiln?jší tým.

Hoši se umístili v okrese Karlovy Vary na sedmém míst?, dívky na ?tvrtém míst?. Cht?l bych pod?kovat t?mto závodník?m : Karolín?, Markét?, Petrovi-1.A, Julii, Jan?, Karlovi-4.B, Mat?jovi,Štefanovi (kvinta B), Ester a Kát? (kvarta B).
Vrba Radim

Fotogalerie
© A7 2005