Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: Úterý 06. června
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Studenti ?tou píší noviny

V ?íjnu až listopadu 2008 se studenti spole?enskov?dního seminá?e již pot?etí ú?astnili projektu MFDnes "Studenti ?tou a píší noviny". Redakce MFDnes vybírala z 10039 zaslaných ?lánk?. Našim student?m bylo otišt?no celkem 16 ?lánk?, z toho 4 v celostátním vydání a 12 v regionální p?íloze. T?i studenti byli ocen?ni za své texty knižní cenou. Byli to studenti Boris Moskovi? ze 3.A, Jana Pun?ochá?ová z VIII.A a Tereza Kvapilová z VII.A. Michaele Hýskové ze 4.A vyšly p?ísp?vky v tisku ze všech t?í kol. Otišt?né studentské texty m?žete ohodnotit i vy. D?kujeme za p?e?tení Ivan Machek a studenti SVS.

Boušková Veronika

Harzer Filip

Hýsková Michaela

K?esanová Jitka

Krucká Jana

Kvapilová Tereza

Moskovi? Boris

Pavelková Eva

Pun?ochá?ová Eva

Šenitková Barbora

Trnková Jaroslava
© A7 2005