Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: Úterý 06. června
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Gymnázium Ostrov p?eje Všem radostné a rozzá?ené váno?ní svátky

Gymnázium Ostrov p?eje Všem radostné váno?ní svátky plné pohody. D?kujeme za p?íze? a spolupráci v roce 2008 a p?ejeme mnoho zdraví a úsp?ch? v roce 2009.

Váno?ní prázdniny za?ínají všem student?m v sobotu 20. prosince 2009. Výuka pokra?uje ve pond?lí 5. ledna 2009.
© A7 2005