Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: čtvrtek 01. června
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Studenti si p?ipomn?li Den památky ob?tí holokaustu a p?edcházení zlo?in?m proti lidskosti

Tento den (27. 1.) si studenti ostrovského gymnázia p?ipomínají ka?doro?n? a stalo se ji? tradicí, ?e se p?i této p?íle?itosti zú?ast?ují s tím související kulturní akce. V minulých letech shlédli filmy s tematikou holocaustu (v lo?ském roce to byl sv?tov? proslulý Polanského film „Pianista“), letos se ?ást student? zú?astnila filmového p?edstavení „Smrt krásných srnc?“ podle literární p?edlohy O. Pavla. Studenti 3. ro?ník? a septimy absolvovali p?edná?ku o judaismu s Chaimem Ko?ím. B?hem p?edná?ky studenti aktivn? besedovali, zejména na téma „?idovská kultura, zvyky a tradice“.

Fotogalerie

Zájezd student? do TerezínaV ned?li 15. ledna 2006 nav?tívili studenti d?jepisného seminá?e prof. Ivana Machka jako dopln?k výuky d?jin 20. soletí a p?ipomínky utrpení ?id? za 2. sv?tové války památík v Terezín?. Za odborného výkladu si prohlédli Malou pevnost, krematorium, h?bitov, Magdeburské kasárny a kasematy. Celodenní exkurze byla zakon?ena v Muzeu ghetta. Více na www.holocaust.cz.
© A7 2005