Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: Úterý 26. září
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Informace k p?ijímacímu ?ízení, které prob?hne ve šk. roce 2008/2009

Informace k p?ijímacímu ?ízení 2008/2009

Kritéria p?ijímacího ?ízení 8-leté studium - obor 79-41-K/81 pro uchaze?e z 5. ro?ník? ZŠ

Kritéria p?ijímacího ?ízení 4-leté studium ? obor 79-41-K/41 pro uchaze?e z 9. ro?ník? ZŠ

Termín odevzdání p?ihlášky: 15. b?ezna 2009.

První kolo p?ijímacích zkoušek se koná ve termínu 22. dubna 2009 a 24. dubna 2009. Prosím uve?te Vámi vybraný termín na p?ihlášce.

-         Sou?ástí p?ihlášky je výstupní hodnocení uchaze?e vydané základní školou.

-         Cizinci ze zemí mimo EU doloží statut pobytu uchaze?e na území ?R (povolení k pobytu na území ?R).

-         Léka?ské potvrzení zp?sobilosti ke studiu se nevyžaduje.

 

P?ihláška ke studiu ke stažení

Podrobné informace o p?ijímacím ?ízení na webu MŠMT

Informa?ní leták MŠMT

 

 
© A7 2005