Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: Úterý 06. června
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Výsledková listina p?ijímacích zkoušek - osmiletý studijní obor

Osmiletý studijní obor

Výsledky a hodnocení p?ijímací zkoušky ze dne 24. dubna 2006

Maximální možný bodový zisk v jednotlivých testech:
Matematika .??????????... 30 bod?
?eský jazyk ???????????. 50 bod?

Vzhledem k r?zným maximálním bodovým zisk?m v jednotlivých testech byly získané body v matematice p?epo?teny koeficientem 50/30. P?epo?tem bylo dosaženo stejné váhy test?. Testu z matematiky i z ?eského jazyka byla p?i?azena váha 50%.

Sou?tem takto p?epo?tených bod? z jednotlivých test? je dán celkový p?epo?tený bodový zisk jednotlivých žák? (maximáln? 50 bod?).

Uchaze?i jsou p?ijati ke studiu na základ? výsledk? p?ijímací zkou?ky, a to podle svého umíst?ní v celkové výsledkové listin?, ve které jsou sumarizovány výsledky test? p?epo?tených podle stanovené váhy.

Po p?ijímací zkoušce je p?ijato 59 uchaze?? v po?adí dle výsledkové listiny.


Jeden uchaze? bude konat p?ijímací zkou?ky v náhradním termínu.
V Ostrov?, dne 2006-04-25
Mgr. Milan Martinek
?editel školy

Výsledková listina
© A7 2005