Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak ąkolu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
©VP
Nabídka krouľků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - ąkolení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěąných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
©kolní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: Úterý 06. června
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Soust?ed?ní chemik? z Karlovarského kraje na na?em gymnáziu

Na 1. a 2. prosince p?ipravili na?i vyu?ující chemie soust?ed?ní pro talentované studenty, kte?í v prosinci absolvují krajské kolo chemické olympiády. Zú?astnilo se jej 10 student? ostrovského a sokolovského gymnázia. Pod vedením RNDr. Vladimíra Víta se tito studenti seznamovali z mnohými úskalími a nástrahami, které na n? chemie m??e nachystat.

Panu profesorovi asistovala nejpovolan?j?í z povolaných – Eva Pluha?ová, ?ty?násobná medailistka celosv?tových kol chemické olympiády a jeho dvojnásobná vít?zka. Zku?enosti její i pana profesora, který v minulých letech Evu p?ipravoval, dávají tu?it, ?e by i letos m?li ?elní místa v chemické olympiád? obsadit zástupci na?eho regionu. Dal?í soust?ed?ní – op?t na na?em gymnáziu - se bude konat v ?ervnu.
© A7 2005