Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak ąkolu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
©VP
Nabídka krouľků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - ąkolení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěąných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
©kolní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: Úterý 06. června
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

GYMNAZIÁLES 2006

P?edposlední den ?kolního roku pat?í tradi?nímu spole?nému lou?ení profesor? a student? s uplynulým ?kolním rokem. Vá?n? a p?evá?n? nevá?n? se v pestrém programu st?ídají ?ísla hudební, tane?ní ?i dramatická. Nejlep?í studenti v n?kolika kategoriích jsou odm??ováni, stejn? jako nejlep?í t?ídy podle prosp?chu – letos jimi byly t?ídy prima B za ni??í gymnázium a 2.A na vy??ím gymnáziu. Celkem bylo odm?n?no 17 student?, kte?í byli úsp??ní na okresní úrovni, 21 student? bylo úsp??ných v krajských kolech a 6 student? ne celorepublikové úrovni. V?em pat?í dík a uznání, jejich vyu?ujícím takté? za výbornou p?ípravu

Fotogalerie
© A7 2005