Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: Úterý 06. června
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Projekt ? Muž, který okradl Goetha ? Strom? 1.7. ? 7.7. 2006

Pod podivným zn?ním názvu projektu se skrývá první prázdninový týden strávený v p?íjemném prost?edí jáchymovského Penzionu Pod lanovkou.Útulné pokoje, prostornou jídelnu, výbornou domácí kuchy?, sportovní areál s vodním osv??ením v podob? pot??ku a bazénu, posezení pod slune?níky, venkovní krb a ?istý ?erstvý vzduch mohlo sdílet celkem 35 student? z našeho gymnázia a jejich vrstevník? z partnerského gymnázia z Wunsiedlu.

Obklopeni lesem, listná?i, jehli?nany, kmeny, poleny, roštím, listím, všelijakými plody, kv?ty, v?n?mi, barvami, tvary i netvary,komáry i jiným hmyzem jsme plnými doušky vst?ebávali atmosféru a transformovali p?írodu svými p?edstavami a fantazií do nových nepoznaných a námi neprobádaných podob. Se stromy jsme usínali i vstávali, tancovali, napodobovali jejich bytí, strom? jsme se dotýkali, p?enášeli jejich podobu na papír, se stromy jsme vytvá?eli p?íb?hy, které jsme vypráv?li druhým. Do stromu jsme se oblékli, strom byl základem našich stavitelských plavebních úsp?ch?. Sd?lovali jsme si své p?edstavy slovy i rukama, nohama, listovali ve slovníku a žádali o pomoc jazykov? zdatn?j?í a na záda jsme si p?i lou?ení navzájem psali ? Es war super! Du bist OK! Ich finde dich toll! A komu lezly stromy i z uší?

Egonu Kunzmannovi, Veronice Matouškové, Patriku Bo?kovi, Jakubu ?ernému, Adamu Sedla?íkovi, Jan? Hájkové, Tereze Oberreiterové, Zuzan? Matlasové, Tomáši Alfonsovi, Elišce Walterové, Zuzce Divi?ové, Jakubu Kvapilovi, Martinu Pincovi, Milanu Chym?ákovi, Kate?in? Vlkové, Agát? ?ervenkové, Pet?e Smutné?.a jejich n?meckým kamarád?m. Krom? laskavé a velkorysé pé?e správce objektu pana Žlábka a jeho týmu, poskytly spole?nost profesorky D. Osi?ková, J. Hasmanová, Veronika Lanová a studentka 3.A Klára Sedla?íková .

Fotogalerie
© A7 2005