Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: Úterý 06. června
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Studenti na filmovém festivalu O. Hofmana

Ú?ast našich student? na DFF O. Hofmana v Ostrov? je tradi?ní i samoz?ejmá. Letos byla vybrána ?ty?i filmová p?edstavení pro žáky nižšího i vyššího gymnázia. Výb?r respektoval nejen v?k d?tí, ale i souvislost s probíraným u?ivem ? p?edevším v ?eském jazyce.

And?l Pán?, úterý 10.10. pro V2.A a V2.B
Jak se krotí krokodýli, st?eda 11.10. pro V1.A a V1.B
Oliver Twist, pond?lí 16.10. pro celé VG krom? maturitních t?íd
Fimfárum 2, pond?lí 16. 10. pro V3.A,V3.B, V4.A a V4.B

Naše gymnázium m?lo také své zastoupení ve festivalové porot? a šest student? (studentek) pomohlo po?adatel?m v roli hostesek.
© A7 2005