Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: Úterý 06. června
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Jste bez jihu - Celostátní DEN POEZIE s kvintou A

Ve ?tvrtek 16. listopadu byla naše t?ída sv?dkem divadelního p?edstavení s názvem: ,,Jste bez jihu?. Toto p?edstavení nám zahrály t?i naše spoluža?ky: Martina Hol?áková, Tereza Kvapilová a Olga Tomanová ,?ímž se zapojily do celostátní akce ,,Den poezie?. P?edstavení velmi zaujalo, ur?it? i proto, že hledišt?m koloval košík s kolá?ky. Naše spoluža?ky zdramatizovaly texty r?zných autor? v neoby?ejn? zda?ilé pásmo, které sklidilo mimo?ádný obdiv, nejen díky vynikajícím p?ednes?m, ale i pestrým kostým?m a kreativnímu pohybu po jevišti. Podívejte se sami.

Fotogalerie
© A7 2005