Gymnázium Ostrov
Charakteristika školy | Z historie školy | Kontakty | Termínový kalendář 2008/2009

Jak školu najít
Novinky
Profesorský sbor
Předměty
Učební plán
Rozvrhy hodin
ŠVP
Nabídka kroužků a aktivit pro studenty
Úspěchy studentů
SIPV - školení, infocentrum
ICT plán
Kultura
Výroční zprávy
Archiv
Jídelníček
Studentské stránky
Prevence sociáln? patologických jev?
Katedra online
Studijní pobyty
Galerie úspěšných studentů
Suplování
Projekty
Maturity 2008
Měsíční plány akcí
Školní řády
Přijímací řízení
 
Dobrý den!

Dnes je: čtvrtek 01. června
Svátek má:

 
E-mail
Jméno :
Heslo :  

Letošní ústní maturitní zkoušky

Zkoušek se letos zúčastnilo 88 studentů ze tří tříd ? 4.A, 4.B a oktávy A. Předvedené výkony ve velké většině maturitní komise potěšily.

34 studentů odmaturovalo s vyznamenáním ! Poděkování patří všem aktérům maturit : zkoušejícím, přísedícím, třídním profesorům (Mgr. Daně Osičkové, Mgr. Světlaně Klečkové a Mgr. Janu Nováčkovi), místopředsedům (Mgr. Jitce Zapletalové, Mgr. Marcele Sachlové a Mgr. Bohuslavě Kohoutové) a samozřejmě i předsed?m maturitních komisí (Mgr. Janu Osičkovi a Mgr. Magdě Durné z Gymnázia Sokolov, PaedDr. Janě Turčinové z 1. českého gymnázia v K. Varech). Zvláštní poděkování patří i Mgr. A. Šusterové a všem službám z řad studentů za vzorně připravenou sborovnu a občerstvení.

V pátek 1. ?ervna byla v ostrovské galerii um?ní všem úsp?šným student?m slavnostn? p?edána maturitní vysv?d?ení. Gymnázium Ostrov p?eje všem svým ?erstvým absolvent?m mnoho úsp?ch? v dalším život? ? studijním, osobním i pracovním. V??íme, že se i nadále budeme setkávat a spole?n? se t?šit z Vašich dalších úsp?ch?.

Celková statistika ústních maturitních zkoušek :
T?ída 4.A (t?ídní profesorka Mgr. Dana Osi?ková) :
Maturit se zú?astnilo 28 student? ? úsp?šn? odmaturovali všichni, z toho 9 s vyznamenáním.
T?ída 4.B (t?ídní profesorka Mgr. Sv?tlana Kle?ková) :
Maturitu absolvovalo 28 student?, úsp?šných bylo 27, z toho 6 s vyznamenáním.
T?ída V8.A (t?ídní profesor Mgr. Jan Nová?ek) : Maturovalo 32 student?, všichni byli úsp?šní, Z toho 19 (!!!) s vyznamenáním

Fotogalerie
© A7 2005