Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Vlak Lustig 2013

Foto

 V úterý 10. září 2013 v odpoledních hodinách po 9. vyučovací hodině se vypravila skupina studentů a kantorů autobusem :o) na nádraží PRAHA-BUBNY, kde se konalo představení Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou v rámci vzdělávacího projektu VLAK LUSTIG 2013.

vlaklustig.cz/2013/08/prazsky-program-vlaku-lustig-presunut-ze-zizkova-do-prahy-bubnu/

Hrdinkou příběhu Modlitby pro Kateřinu Horovitzovou je mladá židovská dívka Kateřina, které se krátce po příjezdu do osvětimského koncentračního tábora podaří dostat do společnosti několika pohádkově bohatých židovských milionářů s americkým občanstvím, kteří byli nacisty zajati v roce 1943 v Itálii. Skupině těchto obchodníků a Kateřině, kterou se rozhodne jeden z nich ochraňovat, je po zaplacení značné sumy přislíben odjezd na svobodu – do Ameriky, kde má dojít k jejich výměně za zajaté německé důstojníky. Podmínky, za které si zajatci mohou od nacistů „koupit“ své životy a svobodu, se však neustále zvyšují a k již zaplaceným velkým částkám přibývají další a další položky. Skupině milionářů je jako průvodce přidělen důstojník Bedřich Brenske, který se svěřenými zajatci manipuluje mimořádně rafinovanou metodou hraničící s psychologickým terorem. Několikrát se zdá, že Brenske i celý nacistický aparát opravdu usilují o hladký průběh výměnné akce. Jindy se však vkrádá nepříjemný dojem, že jde pouze o strašlivou a krutou hru, která má zadrhávajícímu se nacistickému válečnému snažení přinést peníze a nemůže pro židovské obchodníky skončit jinak než tragicky. Kateřina Horovitzová, která je zpočátku aktérkou spíše pasivní, však brzy Brenskeho krutou hru prohlédne. Právě ona se nakonec navzdory naprosto bezvýchodné situaci nestvůrnému zlu vzepře.

Filmová verze:

www.youtube.com/watch

Cestou zpět do Ostrova a Karlových Varů jsme diskutovali o výborně zahraném představení v nazapomenutelných kulisách starého nádraží a vzpomínali na vzácnou návštěvu spisovatele Arnošta Lustiuga u nás ve škole.

www.gymostrov.cz/novinka/491/vzacna-navsteva-na-nasem-gymnaziu:-arnost-lustig-na-besede-se-studenty-/

Ivan Machek

 Zpět

Gymnázium Ostrov