Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Výzva rodičům k odvolacímu řízení

Přijaté uchazeče prosíme o odevzdání zápisového lístku do 10 pracovních dnů (16. 5. 2019), nejlépe obratem. Pokud tak neučiníte, bude na Vaše místo přijat další uchazeč dle výsledkové listiny. Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí písemně.
V případě nepřijetí  u obou oborů  doporučujeme všem uchazečům, kteří vyhověli kritériím přijímacího řízení, aby do tří dnů od obdržení písemného rozhodnutí o nepřijetí podali odvolání (formulář níže), neboť šance k přijetí je opravdu velmi vysoká.
Pokud odevzdáte zápisový lístek jiné škole, jste oprávněni tento lístek v případě kladně vyřízeného odvolání vzít zpět a odevzdat nám.
 
Mgr. Jaroslav Šafránek, ředitel školy
 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

4leté studium

 
8leté studium
 

Formulář pro odvolání

Odvolání - formulář(5).pdf

 

 Zpět

Gymnázium Ostrov