Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám 14. a 21. března

Matematika
Přípravný kurz z matematiky pro uchazeče, kteří se na kurz přihlásili, se uskuteční v sobotu 14. března od 9.00 - do 12.00 v pavilonu A Gymnázia Ostrov.
Pro účastníky kurzu bude otevřen vchod do tohoto pavilonu.
 
Organizační schéma kurzu.
Rozdělení žáků do skupin bude zveřejněno na informačním panelu v přízemí pavilonu A.
Administrace žáků - 9.00 - 9.15
Řešení testu z matematiky (70 minut) - 9.15 - 10.25
Přestávka (15 minut) - 10.25 - 10.40
Rozbor a vysvětlení testových úloh - 10.40 - 12.00.
Doporučené pomůcky - modře nebo černě píšící propisovací tužka, rýsovací potřeby, poznámkový blok nebo sešit.
 
Český jazyk a literatura
Přípravný kurz z českého jazyka a literatury pro uchazeče, kteří se na kurz přihlásili, se uskuteční v sobotu 21. března od 9.00 do 12.00 v pavilonu A Gymnázia Ostrov. 
Pro účastníky kurzu bude otevřen vchod do tohoto pavilonu.
 
Organizační schéma kurzu.
Rozdělení žáků do skupin bude zveřejněno na informačním panelu v přízemí pavilonu A.
Administrace žáků - 9.00 - 9.15
Řešení testu z českého jazyka a literatury (60 minut) - 9.15 - 10.15
Přestávka (20 minut) - 10.15 - 10.35
Rozbor a vysvětlení testových úloh - 10.35 - 12.00.
Doporučené pomůcky - modře nebo černě píšící propisovací tužka, poznámkový blok nebo sešit.

 

Mgr. Jiří Fresser Zpět

Gymnázium Ostrov