Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Dopis ředitele školy rodičům a žákům

 Vážení rodiče, milí žáci,

především Vám chci touto cestou všem poděkovat za dosavadní spolupráci v současné velmi nepříznivé situaci, v níž se nacházíme. Společně se s ní vyrovnáváme i v oblasti vzdělávání a zvykáme si na praxi dálkové domácí výuky pomocí nejrůznějších elektronických nástrojů a prostředků. Příznivci těchto technologií prožívají nečekané pololetí nových úžasných zážitků se svými třídami, my jsme volili kompromisní cestu a kdo chtěl zůstat u Bakalářů, mohl. Vážíme si vaší dosavadní velkorysosti a tolerance a současně mne velmi těší, že příznivců „Microsoft teams“, našeho vrcholového družstva pod statečným vedením paní zástupkyně a ICT koordinátorky školy Mgr. Vaicové, s časem exponenciálně přibývalo, bavilo je to a naučili se nevídané.            
Jistě jste spolu s námi hned po informacích pana ministra zdravotnictví a jeho týmu sledovali co bude dovoleno panu ministru školství a protože nám tým pana ministra Roberta Plagy v uplynulých dnech poslal dva slíbené důležité materiály s tím, že vás máme rovněž informovat, přeposílám je přílohách v plném znění i vám.
 První se týká nové vyhlášky MŠMT o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí letošního školního roku 2019/2020. Tato vyhláška zohledňuje, že výuka ve velké části druhého pololetí probíhala nestandardním způsobem a přizpůsobuje pravidla hodnocení této skutečnosti. Znění citované vyhlášky č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 naleznete v příloze. Vyhláška je strohý právní text, od kterého nelze očekávat konkrétní příklady jak postupovat. Ty rozvíjí doprovodná metodika k vyhlášce s názvem „Postup při hodnocení výsledků vzdělávání ZŠ a SŠ za druhé pololetí školního roku 2019/2020“. Přijatá opatření nejsou jistě ideálním řešením, které by vyhovovalo všem, ale je to nezbytný kompromis.
Druhý materiál souvisí s  postupným uvolňováním mimořádných opatření. Návrat do školy, byť v omezeném režimu, se bude na gymnáziích týkat především žáků letošního maturitního ročníku. V této další  příloze najdete soubor hygienických a bezpečnostních podmínek, za kterých bude možná účast studentů ve školách při výuce, koncipovaný jako manuál pro všechny typy škol.
Po 10. květnu 2020 slíbil pan ministr školství ještě poslat informace k maturitám a přijímacím zkouškám. 
Nechávám na vašem individuálním zájmu, jak podrobně chcete nám určené přílohy prostudovat, vedení školy včas připraví stručné pokyny k oběma metodickým listům pro vás i pro žáky a případné dotazy až k nim, vám určitě rádi zodpovíme.
Závěrem mi ještě dovolte jen tři velmi stručné informace k pondělnímu návratu maturantů do školy tj. k 11. 5. 2020 :
·         jedná se o posílení domácí přípravy na maturitní zkoušku formou nepovinných konzultací, zájemci musí mít v pondělí bezpodmínečně dvě roušky v sáčku a jako plnoletí musí na recepci podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového  onemocnění ( vzor v další příloze)
·         školní jídelna bude pro maturanty k dispozici
·         pokud bude potvrzeno zahájení maturitních zkoušek 1. června plánujeme tradiční „svatý“ týden maturitního ročníku od 25.5 do 29.5 2020     
  Přeji Vám všem pevné zdraví hodně sil i štěstí v závěru letošního mimořádného školního roku a věřím, že to společně určitě vítězně zvládneme.
Jaroslav Šafránek, ředitel školy.
 
1. Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2.pololetí školního roku 2019/2020 
2. Postup při hodnocení výsledků vzdělávání ZŠ a SŠ za druhé pololetí školního roku 2019/2020
3. Soubor hygienických a bezpečnostních podmínek
4. Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění


Zpět

Gymnázium Ostrov