Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Informace ředitele školy k závěru školního roku

Rozvolňování opatření v období závěru školního roku
na Gymnáziu Ostrov
 
V souladu s harmonogramem uvolňování opatření schválila vláda ČR další etapu rozvolňování opatření ve školách:
 
V období od 8. do 30. června 2020 mají školy možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro své žáky.
Jedná se o možnost (nabídku) pro školy, přičemž je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, zda této možnosti využije, v jakém rozsahu a jakým způsobem. Pokud nebude v personálních a prostorových podmínkách školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat.
Jde o eventuální konání konzultací či třídnických hodin a nemusí se jednat o každodenní provoz.
Účast žáků (docházka) je dobrovolná (maximálně 15 žáků ve skupině).
 
Vzhledem k aktuálně probíhajícím maturitním a přijímacím zkouškám a stále platným hygienickým a režimovým omezením bude možnost výuky v rozvolněném režimu, resp. realizace vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky gymnázia Ostrov obnovena v možném  širším rozsahu už ve třídách až od čtvrtka 18. června 2020.
Uzavření závěrečné klasifikace a zápis známek za II. pololetí letošního školního roku 2019/2020 je plánováno na pondělí 22. června 2020
Závěrečná pedagogická rada pak proběhne ve středu 24. června 2020.
Každopádně se se žáky osobně uvidíme a rozloučíme při předání závěrečného vysvědčení, které proběhne v  úterý 30. června 2020. Bližší informace vám k tomu včas sdělí třídní učitelky a třídní učitelé jednotlivých tříd.
 
Závěrečné instrukce :
 
O případně vypsaných konzultacích a nabídce socializačních aktivit počínaje 18. červnem, budou žáci i jejich zákonní zástupci informováni prostřednictvím individuální nabídky jednotlivých vyučujících ve školním informačním systému Bakaláři.  Obráceně si  mohou jednotliví zájemci resp. skupiny žáků téže třídy dohodnout se svými vyučujícími nebo třídními učiteli konzultaci, ovšem nutně minimálně den předem. Konzultace především z profilových gymnaziálních předmětů budou probíhat podle platného dopoledního rozvrhu, v učebnách v něm uvedených. Nezapomeňte si každý přinést a na recepci odevzdat vyplněný formulář čestného prohlášení o tom, že jste zdraví - máte ho v  příloze. Stejně jako naši maturanti si přibalte raději dvě roušky, dezinfekčních prostředků máme ve škole dostatek. Jídelna i nadále bohužel funguje jen pro zaměstnance školy.
 Samozřejmě, že do konce školního roku pokračuje dosavadní oboustranně zažitá distanční komunikace s vašimi vyučujícími i se školou. Pokud je pro vás postačující a baví vás, můžete i po 18. červnu s námi komunikovat nezměněným způsobem.       
 
Po osmém červnu to sice na radostná objímání ve třídách sice ještě nebude, ale těšíme se na Vás!
Přejeme vám všem vrchovatě zdraví a dobré nálady, radost z určitě vylepšených vysvědčení, jen samé dobré a ještě lepší zprávy a báječné prázdniny.
 
Mgr. Jaroslav Šafránek, spolu s celým profesorským sborem gymnázia
 
 
 
 
 
 
 

  Zpět

Gymnázium Ostrov