Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Výsledky přijímacích zkoušek - Gymnázium osmileté - 79-41-K/81

Přijatí uchazeči

8leté - přijatí uchazeči.pdf

 

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v 1. kole přijímacího řízení

8leté - pořadí uchazečů.pdf

 

Kritéria hodnocení

Kriteria osmileté -ofic_(1).pdf

 

Přijaté uchazeče žádáme o odevzdání zápisového lístku nejpozději do 5 pracovních dnů po zveřejnění seznamu přijatých, t. j. do 24. června 2020.

 

Rozhodnutí o přijetí nebude zasíláno poštou. Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu.
 
Nepřijatý uchazeč, který splnil podmínky pro přijetí a nebyl přijat pouze z kapacitních důvodů, má možnost požádat o nové rozhodnutí. Vzhledem k systému přijímacích zkoušek a počtu uchazečů, kteří splnili podmínky pro přijetí, je šance na přijetí opravdu velmi vysoká.
 

Žádost o nové rozhodnutí

Nové rozhodnutí - žádost formulář(2)(1).pdf

 

Nové rozhodnutí se vydává podle § 101 a 102 správního řádu. Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, lze žádost podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence.
Nevyhoví-li střední škola žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví. Pokud vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.

 

 


Zpět

Gymnázium Ostrov