Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Vydávání vysvědčení - organizační upřesnění

 Vysvědčení se vydává pro všechny třídy v úterý 30. června první vyučovací hodinu v kmenových učebnách jednotlivých tříd.

Každý žák musí přinést vyplněné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Bez tohoto prohlášení nemůže být žákovi přístup do školy umožněn.

Vyplněné prohlášení žáci odevzdají v recepci školy.

Formulář čestného prohlášení zde

příloha_čestné_prohlášení(1).pdfZpět

Gymnázium Ostrov