Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Organizace prvního týdne školního roku 2020/2021, umístění nových tříd

Školní rok 2020/2021 začíná v úterý 1. září.

Žáci nastupují do svých kmenových tříd, kde 1. září proběhne třídnická hodina s třídními učiteli od 8.00 do 8.45. Poté výuka končí.
Ve středu 2. září probíhá výuka pouze v době od od 8:00 do 9:30, kdy jsou třídnické hodiny v kmenových učebnách.
Ve čtvrtek 3. září probíhá výuka dle rozvrhu bez odpolední výuky.
Prodej učebnic Aj během dopoledne v přízemí pavilonu B – organizují vyučující Aj.
Od pátku 4. září probíhá výuka kompletně dle rozvrhu
 

Umístění prim, 1. ročníku a kvint

Třída prima A – V1. A – učebna M3 - PAVILON A - přízemí
Třída prima B – V1. B – učebna M1 - PAVILON A – přízemí
Třída první A – 1. A – učebna SV1 - PAVILON A – přízemí
Třída kvinta A – V5. A – učebna B - PAVILON A – 2. patro

Třída kvinta B – V5. B – učebna J32 - PAVILON B – 2. patro 

 Zpět

Gymnázium Ostrov