Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Dopis ředitele školy na úvod školního roku

 Vážení rodiče, milé žákyně a milí žáci ostrovského gymnázia,

 
 srdečně vás poslední prázdninový den zdravím a jsem rád, že na startu do nového školního roku se my učitelé budeme opět každý den potkávat se svými žáky a školu bude zdobit jejich radostné mládí. Jarní dubnová a květnová prázdnota ve třídách a na chodbách byla pro mne velmi smutná a doufám, že se tím víc do školy těšíme vzájemně - my učitelé i naši žáci.
Ještě než vás seznámím s tím, co musíme bohužel i po prázdninách dělat jinak, než bychom si přáli, chtěl bych poděkovat všem rodičům za pomoc a toleranci při jarní výuce na dálku. Je to nesporně i vaše zásluha, že výroční vysvědčení za loňský školní rok dopadla celkově víc než úctyhodně.
 
 A nyní velmi stručně to hlavní - abychom společně minimalizovali trvající riziko onemocnění  
covidem 19 a následných karantén a respektovali protiepidemická opatření ministerstev školství   
a zdravotnictví budeme až do odvolání dbát následujících pravidel:
 
1.       třídy se na jednotlivé předměty nebudou stěhovat do odborných učeben, žáci budou ve svých kmenových třídách (až na nutné výjimky jako laboratorní cvičení, jazykové skupiny, tělesná výchova atd.)
2.        upravíme přestávky tak, aby časový interval výdeje obědů pro žáky ve školní jídelně byl co nejširší a klíčový tradiční čas na obědy 13:30 až 14:00 díky vstřícnosti firmy Scolarest prodloužíme do 14:15, přednost budou mít žáci nižšího gymnázia, teprve po nich budou obědvat ostatní starší ročníky
3.       bezpodmínečně platí dodržování zpřísněných standardů úklidu a hygienických pravidel s důrazem na větrání, dezinfekci tříd a mytí rukou.  Bude to ústřední týmovou záležitostí všech zaměstnanců školy, případné připomínky sdělí žáci, žákyně ev. jejich zákonní zástupci třídním učitelům
4.       aktuálně není povinná rouška, nicméně její případné užívání necháváme na samotných žácích resp. přání jejich rodičů
 
 Další podrobnější instrukce naši gymnazisté získají na úvodních třídnických hodinách, sledujte pravidelně  Bakaláře a webové stránky školy.
 Vážení rodiče, dovolte mi na závěr ještě jednu zásadní prosbu  - do školy až do odvolání raději neposílejte nikoho s chřipkovými příznaky, budeme se snažit být s dlouhodobě  nemocnými žáky v kontaktu distančním způsobem.
 Číslo na naši „koronalinku“ je 734 282 022, vaši elektronickou korespondenci směřujte na paní zástupkyni Mgr. et Bc. Miroslavu Vaicovou, e-mail vaicova@gymostrov.eu
 Popřejme si společně, abychom co nejdříve mohli přestat sledovat koronavirovou mapu a semafor, aby co nejdříve nastaly pro nás lepší časy a aby byl pro nás nový školní rok 2020/2021 vrchovatě šťastný a radostný od začátku až do konce.
Určitě to zvládneme!
S úctou Váš Jaroslav Šafránek spolu s celým pedagogickým sborem.
 


Zpět

Gymnázium Ostrov