Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Nárok na oběd pro žáky při vzdělávání distančním způsobem

 Žáci při distanční výuce mají možnost odběru oběda v rámci školního stravování  ve vymezeném čase 11.00 - 11.40.

Podmínka při vyzvednutí oběda - čip nebo karta, dostatečný finanční kredit na kontě

Oběd lze předem objednat přes web www.mujscolarest.cz

Oběd lze vyzvednout do vlastního jídlonoše nebo zakoupit jednorázový obal

 Zpět

Gymnázium Ostrov