Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Dopis ředitele školy

Vážení rodiče, naši milí gymnazisté,
 
  příští týden je celý prázdninový a naší škole se to náramně hodí. Víc než kdy jindy právě teď platí, že prázdniny jsou od toho, aby se odpočívalo. Tak si příští volný týden užijme společně především ve zdraví a maximálně pohodově, neklidné době kolem nás navzdory. Buďme prosím  poslušni přání pana ministra školství z jeho dopisu, adresovaného nám učitelům, abychom byli všem příkladem v dodržování  mimořádných krizových  opatření  a důvěřovali odborníkům, kteří  je s nejlepšími úmysly vyhlašují  a nevyčítejme jim, že je musí momentálně zpřísňovat a podle situace často měnit. Současně přeposílám dvě „ koronavirové“  přílohy zmiňovaného dopisu pana ministra. Jednak  žákovský leták, určený především  žákům druhého stupně základních škol,  jednak  internetové odkazy  pro učitele a rodiče  s radami odborníků ke komunikaci na toto téma doma i ve škole.
  Všem rodičům, prarodičům a dalším členům  rodiny bych chtěl znovu poděkovat za  jejich uplynulou jarní  i současnou podzimní distanční spolupráci, minulé letní a nastávající podzimní prázdniny byly a  jsou také jejich „ rodinnými“ prázdninami.  
  Zůstává naším největším přáním, aby se letošní školní rok co nejdříve vrátil do příjemných normálních kolejí. Abychom se my, učitelé, mohli  se svými báječnými žáky denně potkávat ve škole a vy všichni doma jste měli opět  klidné podvečery a večery bez  distančních  pedagogických výpomocí  pro všechny  typy škol a všechny předměty v  nich vyučované. Nejspíše to po prázdninách ještě nebude moci být vyslyšeno, ale určitě to společně zvládneme až do vítězného konce.
 
   S  úctou za celý pedagogický sbor ostrovského gymnázia  
                                                                  Mgr. Jaroslav  Šafránek, ředitel školy
 
gymostrov/userfiles/priloha_834536696_1_doporučené odkazy.pdf   
gymostrov/userfiles/priloha_834536696_3_leták pro 2_ stupěň.jpg
   

  Zpět

Gymnázium Ostrov