Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Dopis ředitele školy

Vážení rodiče, milé gymnazistky, milí gymnazisté,
 
 
                zdravím vás, přeji vám všem příjemný zítřejší sváteční den a děkuji za váš dosavadní  distanční optimismus.  Patrně jste již zaregistrovali aktuální novinku, že počínaje středou 18. listopadu mají žáci možnost individuálních konzultací se svými vyučujícími. Vše k nim  si  v dostatečném předstihu vzájemně dohodněte ,  termín , téma aj., nabízí se jistě komunikace v Microsoft Teams ev. v Bakalářích, ale  můžete zvolit i jinou cestu, kterou se svými vyučujícími používáte. V průběhu konzultací je bezpodmínečně nutno dodržovat jak předepsaná základní hygienická opatření - dezinfekce rukou při vstupu do školy, nasazení roušky,  dodržení rozestupu,  tak případná další vzájemná  individuální  pravidla setkávání, minimalizující  obavy z nákazy.
                Kromě výše zmíněného optimismu distančního si v těchto těžkých časech, hnedka za zdravím,  ochraňujme i  veškerý jiný sebemenší všednodenní optimismus. A v rámci něho jistojistě  věříme, že  lepší časy, nám všem, nastanou co nejdříve. Stále také platí víra, že společně to určitě vítězně zvládneme.
S úctou váš Jaroslav Šafránek, ředitel školy.      

                Zpět

Gymnázium Ostrov