Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Informace k prezenčnímu studiu od 7. prosince 2020

Vážení rodiče, milé gymnazistky, milí gymnazisté,
 od pondělí 7.prosince 2020 dojde k  dalšímu rozšíření  prezenční výuky a rotační forma prezenční výuky bude praktikována také pro třídy vyššího stupně osmiletého gymnaziálního oboru, přičemž  nově  upravený rozvrh najdete na Bakalářích . Tak,  jako se po týdnech střídají „A“ třídy a „B“ třídy nižšího gymnázia, nastoupí nově do školy v pondělí 7. prosince 2020 následujících pět tříd vyššího gymnázia : první A, druhá A a třetí A čtyřletého oboru, spolu se septimou A  a septimou B  a budou se po týdnu střídat v prezenční výuce se zbylými čtyřmi třídami vyššího gymnázia : kvintou A, kvintou B, sextou A a sextou B. Tahle čtveřice tříd vyššího gymnázia pokračuje v distančním výuce také příští týden a spolu s ní „A“ třídy nižšího gymnázia.  Ve škole je od pondělka 7. prosince 2020 vystřídají „B“ třídy : prima B, sekunda B, tercie B a kvarta B. Následující týden  počínaje pondělkem 14.prosince 2020 se výše uvedené skupiny nižšího gymnázia a vyššího gymnázia prohodí : ve škole budou opět „A“ třídy nižšího gymnázia a nově konečně také obě  kvinty a sexty vyššího gymnázia.   Tento způsob rotace bude pokračovat až do odvolání.
 Maturitní ročníky mají trvale prezenční výuku. Jistě kvitují, že semináře mohou od  pondělka 7.prosince 2020 už opět probíhat v kompletních skupinách.      
 Abychom při prezenční výuce společně minimalizovali riziko onemocnění covidem 19 či dalších komplikací s karanténou aj.  musíme pokračovat v „rouškovém“ režimu ve třídách a společných prostorách školy, bez roušky můžeme jen obědvat. Ministerstvo školství je nuceno respektovat protiepidemický systém ( PES) a pro vás to až do odvolání kromě roušek dále znamená :
·          Homogenita  při výuce a ve škole tj. nesdružovat se s žáky jiných tříd už aktuálně není povinná, ale jen doporučená, snažte se jí v rámci možností maximálně respektovat
·          V šatnách se nezdržujte, rychle se přezujte a jděte do své učebny, vzhledem k častému větrání si můžete případně do tříd ponechat  bundy
·         Větrání ve třídách - minimálně pět minut o všech  přestávkách a také přibližně v polovině každé vyučovací hodiny
·         Ve společných prostorách a pokud možno i ve třídách dodržujte rozestupy min. 1,5m
·         Dbejte na časté a pravidelné mytí a  dezinfekci rukou – v recepci a v přízemí máte stojan, ve třídách a na toaletách rozprašovač a ubrousky , jejich případné doplnění hlaste v kanceláři paní Bokové nebo na recepci paní Adamovské
·         Pokud se necítíte úplně zdrávi, zůstaňte po dohodě s rodiči raději doma, pokud zdravotní problémy pocítíte ve škole, nahlaste to ihned vyučujícímu. Podle stupně indispozice, máte případně k dispozici izolační místnost, vyzvedne si  vás  ve  třídě dospělá služba a bude vám k dispozici
·          Do  školy  mají zákaz vstupu třetí osoby - výjimkou jsou odůvodněné případy       ( např. rodiče, kteří si pro vás přijedou při zdravotních potížích)
·         Školní jídelna má rovněž přísná pravidla, která bezpodmínečně dodržujte.  Jídelna  je pro vás otevřena na svačiny v 9:45 a doporučené přestávky na oběd  v exponovaných dnech,  jsou pro nižší gymnázium  po   šesté vyučovací hodině ve 13:30 pro vyšší gymnázium po dohodě s vyučujícími mezi čtvrtou a pátou vyučovací nebo až ve 13:45. Obědvejte postupně v menších skupinách, homogenita v jídelně už rovněž není povinná
·         Pro vaše případné jakékoliv školní  problémy  jsem vám nebo  vašim rodičům  rád osobně   k dispozici na „koronalince“  734282022, (elektronickou korespondenci směrujte na paní zástupkyni Mgr. et Bc Miroslavu Vaicovou – adresa : vaicova@gymostrov.eu)
 
Přeji nám všem hezký „ mikulášský“ víkend a adventní čas ve zdraví, plný báječných zpráv a splněných přání. Určitě to společně vítězně zvládneme. 
                                

Váš Jaroslav Šafránek a celý pedagogický sbor. Zpět

Gymnázium Ostrov