Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Informace ředitele školy k distanční výuce od 4. ledna 2021

Vážení rodiče, naši milí gymnazisté,
 
  doufám, že jste vánoční svátky, Silvestra i Nový rok  (naše studentské mládí  i  celé prázdniny), strávili všichni  ve zdraví a v pohodě navzdory všem nepříjemným komplikacím plynoucích z nepříznivého vývoje naší epidemiologické situace. Patrně už zcela jistě víte  z rozhlasu či televize, že pro první poprázdninový týden platí následující pravidla:
a/ učíme se podle rozvrhu na Bakalářích, všichni distančně, pomocí Microsoft Teams a současně sledujeme také informace v Bakalářích a na webových stránkách školy
b/ jsou umožněny individuální konzultace jednotlivých žáků se svými vyučujícími, vše si v dostatečném předstihu vzájemně dohodněte  (termín, téma) a v průběhu těchto konzultací je bezpodmínečně nutno dodržovat jak předepsaná základní hygienická opatření (dezinfekce rukou při vstupu do školy, nasazení roušky, dodržení rozestupu), tak případná další individuální pravidla setkávání, minimalizující obavy z nákazy.
c/ rovněž školní jídelna pro žáky funguje „distančně“ – v čase 11:00 až 11:40, tedy čtvrtou vyučovací hodinu, si  můžete oběd v jídelně vyzvednout a odnést domů.
d/ stále platí, že případné technické problémy řešte elektronicky či telefonicky s paní zástupkyní Mgr. et  Bc. Vaicovou nebo s ing. Očenáškem a ostatní vaše školní problémové záležitosti s vámi  rádi v klidu proberou jednotliví vyučující nebo vaši třídní učitelé nebo ředitel školy. Pište nebo volejte,  jsme tady všichni rádi pro vás.
  Na závěr vám přeji spolu s celým pedagogickým sborem vrchovatě šťastný a radostný nový rok 2021, ve zdraví a záplavě jen dobrých a ještě lepších zpráv ze všech světových stran i splněných přání -  včetně toho nejaktuálnějšího, abychom se co nejdříve mohli už definitivně a v klidu potkávat ve škole.
                               
  S úctou váš  Jaroslav šafránek, ředitel školy.   

  Zpět

Gymnázium Ostrov