Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Výsledky přijímacích zkoušek

Přijaté uchazeče prosíme o odevzdání zápisového lístku do 10 pracovních dnů, nejlépe obratem. Pokud tak neučiníte, bude na Vaše místo přijat další uchazeč dle výsledkové listiny. Nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí písemně.
V případě nepřijetí  u obou oborů  doporučujeme všem uchazečům, kteří vyhověli kritériím přijímacího řízení, aby do tří dnů od obdržení písemného rozhodnutí o nepřijetí podali odvolání. Přibližně polovina ze všech uchazečů má naši školu na druhém místě zájmu, takže šance k přijetí je opravdu velmi vysoká.
Pokud odevzdáte zápisový lístek jiné škole, jste oprávněni tento lístek v případě kladně vyřízeného odvolání vzít zpět a odevzdat nám.
 
 Mgr. Jaroslav Šafránek, ředitel školy
 
Formulář k odvolání
Odvolání - formulář(7).pdf
 

Výsledky - 4leté studium - 79-41-K/41

4leté - výsledky.pdf
 
Výsledky - 8leté studium - 79-41-K/81
8leté - výsledky.pdf
 

 Zpět

Gymnázium Ostrov