Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Byli jsme na Odysseovi

Foto
Žáci tercií a kvart navštívili 2. listopadu Západočeské divadlo v Chebu a zhlédli představení Odysseus.
Atraktivní podívaná nenechala nikoho ani chvilku vydechnout. Odysseova loď plula po skutečné vodě, plavci hledali cestu neproniknutelnou mlhou, na proscéniu hořel živý oheň. K tomu úžasní herci, krásné loutky a Sirény s obřími hlavami. Devadesát minut napěchovaných gejzírem efektů a náročným homérským veršem, někdy převedeným do prózy. Mnoho jsme se dozvěděli o „muži zchytralém“ a jako Fajákové jsme si vyslechli příběhy jeho cest i vyprávění o hrdinstvích v trojské válce. Odysseus zavedl diváky do mytických prasvětů, kde vševědoucí bohové pobízejí lidi k dobrým skutkům, ale těžce je trestají za provinění.
Bylo to povedené divadlo a těšíme se na další setkání s uměním.

Mgr. Ivana Alfonsová Zpět

Gymnázium Ostrov