Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Zájezd do západní Evropy - návštěva evropského parlamentu

Foto

 

Ve dnech 22.- 26. září jsme s 42 studenty naší školy navštívili významná a památná místa evropských dějin i současnosti.

 

 

Vše začalo krátkým zastavením na hřbitově amerických vojáků (Luxembourg American Cemetery) před městem Luxembourg, kde je pochován i generál Patton, který jak víme, osvobodil Plzeň.

Následovala prohlídka hlavního města velkovévodství Luxembourg, nazývaného pro svoji důkladnou fortifikaci „Gibraltar severu“. Prohlídka katedrály Notre Dame s renesančním náhrobkem, ve kterém jsou uloženy ostatky lucemburského hraběte a českého krále Jana Lucemburského. Procházka městem kolem nejvýznamnějších památek a objektů. Zastavení u památníku Jana Palacha.

Odpoledne jsme pokračovali po stopách „The Battle of the Bulge“ v Ardenách,prohlídkou muzea ve městě Bastogne.

Druhý den jsme měli možnost navštívit sídlo Evropského parlamentu v Bruselu. Absolvovali jsem odborný výklad, návštěvu jednacího sálu a besedu s pracovicí EP. Žádného europoslance jsme ale nepotkali, měli volno.

Večerní procházka městem a návštěva historických památek tohoto kosmopolitního města byla velmi zajímavá. Jen snad čůrající panáček - symbol Bruselu - překvapil svou "malostí".

V podvečer nás čekalo Waterloo - místo porážky císaře Napoleona z června roku 1815. Výstup na pahorek Butte de Lion a možnost shlédnutí zobrazení bitvy na 110m dlouhém plátně v kruhové budově Panorama.

Poslední den cestou domů nás čekaly ještě zastávky ve městě Gent a za hranicemi v Německu v historickém městě Cáchy (Aachen), které se pyšní právem překrásným historickým centrem .

Plni zážitků a dojmů jsme po návratu konstatovali :

„kam pojedeme příště, Evropo ... ?“

 

      Ivan MachekZpět

Gymnázium Ostrov