Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Pořádáme opět přijímací zkoušky nanečisto !

 

Zkoušky jsou určeny všem zájemcům, kteří podali přihlášku ke studiu do 8 letého oboru vzdělávání na Gymnázium Ostrov. Žáci poznají prostředí školy, seznámí se s časovým rozvržením a organizační podobou zkoušek. Vyhodnocení testů může poodhalit silnější a slabší místa uchazečů tak, aby optimálně doladili svou formu do ostrých zkoušek.
 
Přijímací zkoušky nanečisto se konají v sobotu 20. března !
 
Pozor - na přijímací zkoušky nanečisto je nutné se přihlásit!
Neplatí, že přihláška ke studiu na Gymnázium Ostrov je automaticky také přihláškou k přijímacím zkouškám nanečisto!!!
 
Přihlášku ke zkouškám nanečisto je nutné podat nejpozději do pondělí 15. března 2010 do 15.00 hodin.
Přihlášku lze doručit poštou nebo osobně do sekretariátu gymnázia nebo elektronicky na adresu: velicka@gymostrov.cz.
 
Přihláška obsahuje:
 
Jméno a příjmení žáka
ZŠ a třída, jíž je zájemce žákem
Kontaktní údaj na zákonného zástupce (telefon nebo e-mail)
 
Poplatek za přijímací zkoušky nanečisto
SCIO test použitý na přijímacích zkouškách nanečisto je dodán od firmy SCIO
za 25,- Kč. Tuto cenu je nutno zaplatit před zahájením zkoušek nanečisto u prezence.
Cena obsahuje pouze nákup SCIO testu, vyhodnocení je zdarma.
(Skutečné přijímací zkoušky 22. a 23. 4. jsou pořádány bezplatně ).
 
Časový harmonogram:
Jde pouze o test z obecných studijních předpokladů, který trvá 60 minut čistého času. Do čistého času se nepočítá čas potřebný na rozdání a sebrání testů ani čas potřebný na instruktáž. Na instrukce před testem je vymezeno 15 minut.
Zkoušky nanečisto budou zahájeny v 9.00 hodin, prezence bude probíhat od 8.00 hodin. Konec zkoušek bude v 10.15 hodin.
Zkoušky se budou konat na gymnáziu v pavilónu A, který bude otevřen od 8.00 hodin.


Zpět

Gymnázium Ostrov