Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Všechny cestou vedou sice do Říma, ale ta naše do Prahy!

Foto

 

 13. května náš autobus vyrazil směrem Praha. Cesta utekla velice rychle a než jsme se stačili vzpamatovat, pan řidič nás vysadil u Strahovského stadionu a odtamtud už jsme pokračovali jen po svých.
 Projít okolo vysokoškolských kolejí, které se pro některé z nás stanou budoucím domovem, bylo zajímavé. Tmavé, zchátralé budovy s hlavní jídelnou působily i přes svou ne zrovna hezkou podobu celkem přátelsky.
 Na Petříně jsme vystoupali na rozhlednu, mnozí navštívili také zrcadlové bludiště.     V poledne po společném fotografování jsme pokračovali Malou Stranou přes Karlův most a Staroměstské náměstí až ke Stavovskému divadlu. Jeho prohlídka byla opravdu zážitek. Když stanete na místě, kde vystupoval sám Mozart, kde Miloš Forman natáčel slavný film Amadeus a kde můžete nahlédnout do prezidentské a císařské lóže, zanechá to ve vás nemálo kulturního bohatství.
 V půl sedmé jsme se všichni sešli před divadlem Na Zábradlí. Divadlo je sice malé prostory, ale veliké svými představeními. To naše se jmenovalo Louis a Louisa (autoři David Gieselmann a Klaus Schumacher).
 Příběh o současné německé rodině Tremmelových vtipně a zároveň moudře reaguje na aktuální problémy dnešního světa. Tatínek (B. Klepl) se věnuje šmírovaní svého domu přes kamery zabudované v domě, tancující a zpívající maminka (M. Sidonová) soupeří s mikrovlnkou a dcera Louisa (Gabriela Pyšná) obskakuje Louise (P. Liška), což je adoptovaný brazilský chlapec, kterého rodina přijala za svého v domnění, že je to pro dobrou věc.
 Všichni jsme odměnili představení velikým aplausem. Po divadle ještě vznikla nádherná fotka s Pavlem Liškou a poté jsme pelášili k autobusu. Ještě jsme stačili nafotit pár snímků osvětleného hradu a noční Prahy a šup domů.
 Nakonec jsme se všichni dostali do svých postýlek a spokojeně vrněli ve spánku po příjemně stráveném dni.                                        
                                                                              Kateřina Žídková V 7. B


Zpět

Gymnázium Ostrov