Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Přijímací zkoušky nanečisto - informace pro žáky 5. tříd

 

 
 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NANEČISTO PRO ŽÁKY 5. TŘÍD

SOBOTA 19. 3. 2011

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE KE ZKOUŠKÁM NANEČISTO:

   
Zkoušky jsou určeny všem zájemcům, kteří podali přihlášku ke studiu do 8 letého
oboru vzdělávání na Gymnázium Ostrov. Žáci poznají prostředí školy a atmosféru testování, seznámí se přibližně s časovým rozvržením a organizační podobou zkoušek, získají představu o strategii při vypracování testu. Vyhodnocení testů může poodhalit silnější a slabší místa uchazečů tak, aby optimálně doladili svou formu do ostrých zkoušek. Obsahem je test z obecných studijních předpokladů.
 
Přihlášku ke zkouškám nanečisto je nutné podat nejpozději do pátku 4. března 2011 do 15.00 hodin. Přihlášku lze doručit poštou nebo osobně do sekretariátu gymnázia nebo elektronicky na adresu: velicka@gymostrov.cz.
 
Pozor - na přijímací zkoušky nanečisto je nutné se zvlášť přihlásit!
Neplatí, že přihláška ke studiu na Gymnázium Ostrov je automaticky také přihláškou k přijímacím zkouškám nanečisto!!!
 
PŘIHLÁŠKA OBSAHUJE TYTO ÚDAJE:
 
Jméno a příjmení
ZŠ a třída, jíž je zájemce žákem
Kontaktní údaj na zákonného zástupce (telefon nebo e-mail)
 

Poplatek za přijímací zkoušky NANEČISTO

 
Test z obecných studijních předpokladů použitý na přijímacích zkouškách NANEČISTO je dodán od firmy SCIO za 35,- Kč .
Tuto cenu je nutno zaplatit před zahájením zkoušek NANEČISTO u prezence.
Cena obsahuje pouze nákup SCIO testu, vyhodnocení je zdarma.
(Skutečné přijímací zkoušky jsou pořádány bezplatně ).
 
ČASOVÝ HARMONOGRAM:
Jde pouze o test z obecných studijních předpokladů, který bude trvat pravděpodobně 60 minut čistého času (skutečná délka testu i počet otázek bude ještě společností SCIO upřesněn. Usilujeme o to, aby se test podobal co nejvíce testu u ostrých přijímacích zkoušek).  
Do čistého času se nepočítá čas potřebný na rozdání a sebrání testů ani čas potřebný na instruktáž. Na instrukce před testem je vymezeno 15 minut.
 
Zkoušky se budou konat na gymnáziu v pavilónu B, který bude otevřen od 8.00 hodin. Zkoušky nanečisto budou zahájeny v 9.00 hodin, prezence bude probíhat od 8.00 hodin. Konec zkoušek bude přibližně v 10.15 hodin.
 
CO BYSTE NEMĚLI ZAPOMENOUT DOMA:
·        tenký černý fix (do 0,4 mm) – ne plnicí pero(!),
·        hodinky (vypni si ale všechny zvukové signály)
·        oblečení, které ti umožní cítit se pohodlně
·        přezutí
 
URČITĚ SI S SEBOU NEBERTE:
  • knihy, encyklopedie, slovníky
  • kalkulačku, pravítko a kružítko (ani ke zkoušce z matematiky)
  •  


Zpět

Gymnázium Ostrov