Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Maturitní ples Gymnázia Ostrov 2011

Foto

V pátek 18. února se v Karlových Varech v GH Pupp konal maturitní ples naší školy. Studenti maturitních tříd tak tanečními kroky odstartovali svou pouť

k vyvrcholení studijního úsilí, kterým jsou maturitní zkoušky.

Letošní ples nabídl vše, co k této slavnostní události patří: předtančení všech maturitních tříd, slavnostní stužkování, projevy a proslovy, Gaudeamus igitur

i slavnostní přípitek, sóla profesorů i rodičů s maturanty, bohatou tombolu

a půlnoční překvapení. Zejména však přehlídku krásných maturantek

v honosných róbách a elegantních mladých mužů - maturantů. Jim patřil ples samozřejmě především. V roli moderátorů večerem provázeli Mgr. Josef Kožnar

a nedávní absolventi naší školy Ondřej Tichý a Jan Hlaváč.

Přípravy plesu však stojí nemálo úsilí. Proto se sluší poděkovat za organizaci

a zabezpečení plesu Mgr. Marcele Sachlové. Svůj podíl na přípravě plesu mají

i třídní profesoři maturitních tříd Mgr. Jiří Fresser, Ing. Miloš Krejčí a Mgr. Radim Vrba. Technické a hudební zajištění plesu měl na starosti Mgr. Libor Velička. Tomboly se ujaly Mgr. Jaroslava Strachoňová a PaedDr. Jitka Brychtová.

Velmi nás těší, že se podle ohlasů veřejnosti letošní ples vydařil. Věříme, že letošní maturanti budou na svůj ples vzpomínat vždy s úsměvem a sladkou nostalgií.Zpět

Gymnázium Ostrov