Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Přehled úspěchů našich studentů v soutěžích a olympiádách ve školním roce 2010-2011

 

Velmi nás těší, že i letošní seznam úspěšných studentů je úctyhodně dlouhý. Několik statistických čísel:
V přírodovědných i humanitně zaměřených soutěžích uspělo minimálně na úrovni okresního kola celkem 63 studentů!!! Na celostátní úrovni se prosadilo hned 12 studentů!
Ve sportovních soutěžích bylo oceněno 26 studentů, kteří nás reprezentovali většinou v celé řadě různých soutěží a tvořili i páteř úspěšných týmů, které se probojovali do celostátních kol soutěží v atletice.
Všem úspěšným studentům gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy i Města Ostrov. Současně děkujeme i všem vyučujícím, kteří je na soutěže připravovali!
 
Na celostátní úrovni:
 
Nguyen Thuy Linh (sexta A) – 2. místo v Literární soutěži o cenu F. Venclíka
a 8. místo v  soutěži Čeština je i můj jazyk
Kristýna Ondrová a  Alice Matějková (obě 2.A) – 1. a 2. místo v literární soutěži Evropský den jazyků
Adam Přáda (kvinta B) – 8. místo v astronomické olympiádě (v konkurenci starších soupeřů!)
Matěj Dražil (3.A) – 3. místo ve filosofické soutěži Univerzity Palackého
v Olomouci
Vladimír Palivec (oktáva B) – 6. místo v chemické olympiádě, Vladimírovi uniklo jen o 2 příčky mezinárodní kolo. Lucie Madajová (3.A) – v téže soutěži 33. místo. Oba byli současně úspěšnými řešiteli soutěžních úkolů!
Petra Jílková (oktáva A) – 12. místo v zeměpisné olympiádě
Veronika Babiuková (3.A), Kateřina Dlouhá (septima B), Nguyen Thuy Linh (sexta A) – 9. místo v celostátní dějepisné soutěži družstev
Matěj Lébl (septima A) – úspěšný řešitel celostátní matematické soutěže BRKOS
Všichni byli zároveň úspěšní (tj. zpravidla na 1. místě) v krajském i okresním kole, pokud soutěž tato kola měla.
 
Na krajské úrovni:
 
Adam Přáda (kvinta B) – 1. místo ve Fyzikální olympiádě a rovněž 1. místo v Chemické olympiádě, 2. místo v Matematické olympiádě
Adéla Brucknerová (prima A) – 1. místo v Biologické olympiádě
Kateřina Krucká (kvarta A) – 1. místo v Olympiádě z ruského jazyka
Anna Matuštíková a Čeněk Maléř (oba sexta A) – 1. místo v dějepisné soutěži dvojic O pohár královské mincovny
Michaela Šťástková (kvarta A) –  2. místo v Olympiádě z ruského jazyka
Lukáš Tamchyna (sekunda A) – 2. místo v Zeměpisné olympiádě
Ladislav Martínek (kvarta A) – 2. místo v Matematické olympiádě
Vojtěch Sekera (prima A) – 2. místo v matematické soutěži Pythagoriáda
Natálie Jírovská (tercie A) – 2. místo v matematické soutěži Pythagoriáda
Kristián Hudec (tercie B) – 2. místo v matematické soutěži Pythagoriáda
Eva Pincová (kvarta A) – 2. místo v Olympiádě z anglického jazyka
Jan Šugar (tercie A) – 2. místo v Chemické olympiádě
Nguyen Ngoc Anh (kvarta A) – 3. místo v Chemické olympiádě
Radek Hrnčíř (sexta A) – 3. místo v mistrovství ČR grafických disciplínách
Petra Lupoměská (sexta B) – 3. místo v Olympiádě z ruského jazyka
Markéta Krucká (septima A) – 3. místo v Olympiádě z ruského jazyka
Jakub Kvapil (septima B) – 3. místo ve Fyzikální olympiádě
Všichni byli současně rovněž úspěšní v okresních kolech těchto soutěží.
 
Na okresní úrovni:
 
Eva Pincová (kvarta A) – 1. místo v Biologické olympiádě, 1. místo v Olympiádě z českého jazyka, 2. místo v Matematické olympiádě
Natálie Jílovská (tercie A) – 1. místo v Matematické olympiádě
Jáchym Vintr (kvarta A) – 1. místo v Dějepisné olympiádě
Dominika Dvořáková (kvarta A) – 1. místo v Olympiádě z německého jazyka
Nguyen Tien Dung (sexta A) – 1. místo v Olympiádě z německého jazyka
Jana Picurová (tercie A) – 1. místo v Matematické olympiádě
Jan Ondruš (sekunda B) – 1. místo v Matematické olympiádě
Petra Dlouhá (kvinta A), Michala Polanská, Hana Pincová (obě 2.A)
1. místo v ekologické soutěži družstev
Marek Hoffmann, Daniel Vaník a Jakub Liška (sekunda A) – 2. místo
ve fyzikální soutěži Archimédiáda
Jan Ondruš, Jan Pinc a Tereza Rambousková (sekunda B) – 3. místo
ve fyzikální soutěži Archimédiáda
Adam Přáda (kvinta B), Kristýna Ondrová (2.A) a Adina Slívová (sexta B) – 3. místo v ekologické soutěži družstev
Michaela Šťástková (kvarta A) – 2. místo v Olympiádě z českého jazyka
Nguyen Thuy Linh (sexta A) – 2. místo v Olympiádě z českého jazyka
Pavel Zelenka (tercie A) – 3. místo v Chemické olympiádě a 3. místo
ve Fyzikální olympiádě
Jan Šugar (tercie A) – 3. místo v Matematické olympiádě a 3. místo v Olympiádě z anglického jazyka
Jakub Štoček (kvarta A) – 2. místo v Olympiádě z anglického jazyka
Čeněk Maléř (sexta A) – 2. místo v Zeměpisné olympiádě
Vojtěch Sekera (prima A) – 3. místo v Matematické olympiádě
Radka Janků (prima A) – 2. místo v Biologické olympiádě
Adriana Považanová (kvarta A) – 3. místo v Olympiádě z německého jazyka
Jan Vintr (sekunda B) – 3. místo v Biologické olympiádě
Petr Modrovič (kvarta A) – 3. místo v Dějepisné olympiádě
Ivo Čechman (tercie A) – 3. místo v Matematické olympiádě
Jiří Klůc (tercie A) – 3. místo v Zeměpisné olympiádě
  
Sportovní soutěže:
 
Oba týmy dívek (vyššího i nižšího gymnázia) se probojovaly až do celostátního finále atletických soutěží do Břeclavi a do Opavy!
Za úspěšnou účast na velkém množství sportovních soutěžích vyzdvihujeme tyto jednotlivce:
Anna Zekuciová, Dominika Dvořáková (obě kvarta A), Matěj Vrba, Jan Sachl (oba septima B), Markéta Krucká, Dalibor Zapletal, Šárka Bělohlávková, Barbora Samková, Kateřina Nová (všichni septima A), Hedvika Maternová, Agáta Červenková (obě sexta A), Šárka Holubová, Dominika Holubová (obě kvinta A), Adéla Kučová (sexta B), Markéta Arranyossyová, Alena Formáčková (obě kvarta B)
 
Někteří studenti prokázali téměř renesanční všestranný přehled, neboť uspěli v několika soutěžích. Mezi nimi vynikají:
Adam Přáda (kvinta B) – Astronomická olympiáda (8. místo v celostátním kole), Fyzikální olympiáda (1. místo v kraji), Chemická olympiáda (1. místo v kraji), Matematická olympiáda (2. místo v kraji)
Eva Pincová (kvarta) – Olympiáda z anglického jazyka (2. místo v kraji), Biologická olympiáda (1. místo v okrese), Olympiáda z českého jazyka (1. místo
v okrese), Matematická olympiáda (2. místo v okrese)


Zpět

Gymnázium Ostrov