Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Otevřený dopis zaměstnanců Gymnázia Ostrov

 

My, zaměstnanci Gymnázia Ostrov, chceme vyjádřit svůj postoj k současné situaci na naší škole.

Výsledky kontroly hospodaření školy a následné odvolání současného ředitele nás zaskočily. Rozhodnutí Rady Karlovarského kraje plně respektujeme, zároveň však nepochybujeme o morálních a lidských kvalitách Mgr. Milana Martinka. Rádi bychom, aby se nezapomínalo na to, že škola pod jeho vedením dosahovala vynikajících výsledků ve všech oblastech výchovně vzdělávací činnosti. Důkazem jsou nejen stovky úspěšných absolventů, úspěchy studentů v krajských, celostátních i celosvětových kolech vědomostních a sportovních soutěží, ale také stabilní a přátelský kolektiv kvalifikovaných a fundovaných pracovníků, který se během působení Mgr. M. Martinka ve funkci ředitele gymnázia podařilo vytvořit

a stabilizovat.

Naše studenty, jejich rodiče a celou veřejnost chceme ubezpečit, že v nastalé nelehké situaci i nadále budeme věnovat veškeré své úsilí pedagogické činnosti tak, aby ostrovské gymnázium pokračovalo v nastoupené cestě vysoké kvality a odbornosti.

30. 08. 2011

 

Pedagogický sbor a provozní zaměstnanci Gymnázia Ostrov

 Zpět

Gymnázium Ostrov