Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Volby do školské rady Gymnázia Ostrov

Dne 24.11. proběhlo hlasování  zákonných zástupců nezletilých žáků  a zletilých žáků školy (žákovská kurie) do školské rady.

Zvoleni byli: Mgr Miroslava Vaicová, Mgr. Libor Velička.

 

Dne 25.11.  proběhlo hlasování pedagogických pracovníků (pedagogická kurie) do školské rady.

Zvoleni byli: Mgr. Jiří Fresser, Mgr. Jakub Hecht.

 

Členové jmenovaní Radou karlovarského kraje:

Ing. Jan Bureš, p. Milan Matějka.

 

Všem kandidátům děkujeme za účast ve volbách a členům školské rady přejeme nekonfliktní a přínosná jednání.

 

Zapsal Mgr. Milan Martinek
                       



Zpět

Gymnázium Ostrov