Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Balkánská cesta za svobodou

Foto

12. března 2012 vyprávěl studentům semináře Dějiny současnosti o svém podílu na odboji v Záhřebu a spolupráci s jugoslávskými partyzány za 2. sv. války pan Václav Šrámek. Svůj životní příběh začal tím, jak se narodil v předválečné Jugoslávii. Proč rodiče zůstali za války v Záhřebu a jak prožil celou válku v kontaktu a spolupráci s odbojem. Děkujeme za návštěvu a přejeme hodně zdraví.

 

Ivan Machek

 

Prohlášení generála Klemeše :

(Operace Platinum - Pewter - poslední žíjící člen paradesantního  výsadku nad protektorátem v únoru 1945 - tehdy radista četař) 

"Prohlašují, že popis Balkánské cesty uprchlíků přes Jugoslávii tak, jak tyto události líčí Ing. Václav Šrámek ve zprávě pro Vojenský historický ústav Praha, jsou věrohodně zpracovány.

Osobně jsem prožil zejména tu část zprávy, kde se hovoří o přijeti, ubytování - stravováni-ošacení v Českém národním domě v Zagrebu a zajištění přepravy do Beogradu, kde nás převzala do opatrováni další skupina českých krajanů.

Toto mé potvrzeni zde je vlastně maje povinnost potvrdit zahraniční odbojovou činnost těm lidem z Jugoslávie v Zagrebu a Beogradu, kteří nám v té době r. 1940 na naší cestě do zahraniční armády tak nezištně pomáhali.

Tímto jim jak za sebe, i za mnohé spolubojovníky upřímně děkuji."

 

více na :

obeclegionarska.cz/dokumentace.php

www.ceskabesedarijeka.hr/noviny64/noviny22.html

 Zpět

Gymnázium Ostrov