Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Školní kolo dějepisné olympiády pro studenty tercie a kvarty

 

 
 
Studenti se mohou do soutěže přihlásit u svého vyučujícího dějepisu nebo v kabinetu dějepisu u Mgr. Jiřího Fressera.
 
Téma: Od pohanských zvyků ke křesťanským tradicím
 
Termín: úterý, 6.11. 2012
 
Čas: 6. vyučovací hodina -12:45 – 13:30
Účastníci soutěže budou z výuky omluveni
 
Místo: učebna dějepisu na pavilonu B, 2. patro
 
Soutěž proběhne formou vědomostního testu
Studenti z 1. a 2. místa postupují do okresního kola, které proběhne v lednu v Karlových Varech
Všichni úspěšní řešitelé, tj.ti, kteří dosáhnou alespoň 60% z maximálního počtu bodů, obdrží knižní odměnu!!!!!!!!!!!!!
 
Doporučená literatura:
Dějepisné učebnice
Dějiny českých zemí v obrazech
Skopová,K.,Vondrušková, A. : České zvyky a obyčeje
Langhammerová, J. : Lidové zvyky
 
  Mgr.Jiří Fresser

                                                                                                 Zpět

Gymnázium Ostrov