Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

František Koukolík přednášel o své knize Vzpoura deprivantů

Foto

Ve středu 13. 2. 2013 navštívil naše gymnázium MUDR. František Koukolík DrSc.,

 český neuropatolog, spisovatel a publicista  věnující se zejména popularizaci svého oboru, se značným přesahem do společenských otázek a propagace kritického myšlení a vědeckého přístupu. Vydal mnoho časopiseckých vědeckých publikací a řadu monografií o vztahu poškození mozku a duševních funkcí. V současnosti přednáší na 3. lékařské fakultě UK v Praze, kde je zároveň členem vědecké rady.

Kromě přednášek přispívá do vysílání v rozhlase (Meteor, Leonardo), či do televize (např. seriál Mozek a jeho duše, Vysílá Britanica, Hádala se duše s tělem), i do časopisů či novin (Vesmír,  Lidové noviny).

Jméno „Koukolík“ obdržela planetka 10213 1997 RK7 (objevili M. Tichý a Z. Moravec, Kleť 1997).

 

 

Získal cenu ČSAV za popularizaci vědy (1992), cenu nakladatelství Vyšehrad (1994) a cenu rozhlasového pořadu Meteor za knihu Mozek a jeho duše (1995), cenu firmy Janssen za knihu: Lidský mozek. Funkční systémy. Norma a poruchy (2001), cenu Vojty Náprstka České Akademie věd za popularizaci věd o mozku (2006). Vondráčkovu cenu České psychiatrické společnosti (2004) obdržela kniha napsaná společně s R. Jirákem Demence (Neurobiologie, klinický obraz a terapie). Další Vondráčkovu cenu obdržela kniha napsaná společně s L. Motlovou Citový mozek (2006). V květnu roku 2007 vyšla v nakladatelství Galén kniha s názvem Proč se Dostojevskij mýlil? V roce 2008 vydalo nakladatelství Karolinum jeho knihu Sociální mozek. Zatím poslední publikaci s názvem Před úsvitem, po ránu vydalo Františku Koukolíkovi nakladatelství Karolinum.

 

Zajímavé odkazy:

http://www.youtube.com/watch?v=ZnkATKBKJuM

http://www.youtube.com/watch?v=uX2dC3hSz94

 

Za uskutečnění této vzácné návštěvy bych rád poděkoval řediteli nakladatelství GALEN www.galen.cz, PhDr. Lubomíru Houdkovi, který je vydavatelem knih pana F. Koukolíka. Bez jeho aktivity, by se přednáška a beseda na gymnáziu v Ostrově nemohla uskutečnit. Přejeme oběma hodně zdraví, krásné jaro a ještě jednou děkujeme za velmi inspirativní setkání.

Ivan Machek

 Zpět

Gymnázium Ostrov