Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Pohádkový den GO a MŠ Masarykova

Foto

     Po období sloty a vytrvalých dešťů se počasí konečně umoudřilo, čehož jsme využili, a dne 7. 6. 2013 jsme zrealizovali Pohádkový den MŠ Masarykova. I tentokrát, již potřetí,  jsme využili přírodní scenérie areálu Boreckých rybníků v Ostrově. Aby dětem trasa nezevšedněla, naplánovali jsme ji tentokrát do míst, kde se s pohádkovými bytostmi v našem podání ještě nesetkali.

     Letošní Pohádkový den se od předchozích lišil v celkové atmosféře. Paní učitelky byly uvolněné a usměvavé, děti poslušné a hlavně komunikativní. Naši studenti si vyzkoušeli, jaké to je být vystaveni nemilosrdnému dětskému publiku. Výběr pohádkových bytostí se ukázal být správným, kostýmy se povedly, takže všechny děti je bezpečně poznaly a uměly pojmenovat. Letos poprvé jsme použili tzv. průvodcové postavy, které regulovaly a usměrňovaly plynulost. Děti tedy pomáhaly Berušce (Šárka z tercie B) hledat Ferdu (Jana z tercie B), záludné otázky na ně měly připravené Zlatovláska (Kristýna Maďarová) s Karkulkou (Leona z tercie B), jen těžko unikly ostřížímu zraku bandity (Ondra z kvarty B). Výraznou změnou prošly i samotné úkoly, které měly děti plnit. S vyšším věkem dětí se zvyšovala náročnost úkolů.
       Největší pochvalu za kostým obdrželi Pat (Vojta ze sekundy A) a Mat (Filip ze sekundy A), a to nejen za podobu, ale i za typický hudební doprovod. Jako nejnápaditější vyhodnotili paní učitelky úkol zvídavého Radovana (David Gerner ze sekundy A), který nechal děti pomoci minichůd odkusovat nápaditě a hlavně vysoko zavěšené bonbony.
            Na začátku trasy děti musely zvládnout pavučinovou síť čarodějnic (Adéla a Daniela ze sekundy A), a to včetně doprovodu učitelek. Pak je uvítala skupina jezinek ( Tom ze sekundy A, Nella a Lucka ze sekundy A), jelen (Vláďa a Vítek ze sekundy A) a Smolíček. Nella s Kačkou se „zadku“ jelena - Vítek – „pomstily“ otázkou, kdo z dětí si chce zkusit svézt se na jelenovi. Ano, chtěla se svézt většina. Zvláště jsme ocenili skupinku rusalek (Eliška Brožková, Eliška Puškášová a Terka ze sekundy A), neboť holky svůj věrný kostým obohatily o bosé nožky. Rusalky jako pomocnice vodníka (Petr ze sekundy A) posílaly do hrníčků dušičky, které děti přenášely na lžících. Kočička (Kačka ze sekundy B) a Pejsek (Matěj z tercie B) pak prověřili zdatnost dětí v kuželkách a slalomu. Cestu uzavíraly Bob (Michal ze sekundy A) a Bobek (Robin ze sekundy A), kteří před svým proslulým kloboukem připravily dětem malou sportovní olympiádu.
            Po zkušenostech z loňských let jsme upravili i systém odměňování. Místo sladkostí, které se však v malé míře stejně objevily, jsme podarovali všechny děti tzv. kouzelným pytlem hraček. Ten jsme jim předali na zahradě jejich mateřské školky. Pocit uspokojení prohloubilo i vřelé uvítání ze strany dětí, které se kolem našich studentů radostně chumelily a dávaly najevo svoji radost.
            Zvláštní poděkování bychom chtěli vyjádřit Jakubu Liškovi z tercie A, který se postaral o zdokumentování Pohádkového dne.
            Na závěr bych chtěla poděkovat nejen samotným „pachatelům“ dnešní akce, ale i rodičům, kteří přispěli k tomu, že všichni zářili spokojeností.
 
                                                                                      za „pachatele“ D. Vlnatá


Zpět

Gymnázium Ostrov