Gymnázium Ostrov
Z některých škol odcházejí nic netušící absolventi do nelítostného světa, přáli bychom si, aby z ostrovského gymnázia vycházeli nelítostní absolventi a absolventky do nic netušícího světa!

Česky English Deutsch

Zdravověda a zdravý životní styl v terciích

Foto

Dne 10. - 11. 6. 2013 proběhl na naší škole dle plánu ŠVP výcvik studentů tercií v poskytnutí první pomoci, ošetření zranění,  chování při hromadných nebezpečích a živelných pohromách. Téma bylo obohaceno o přednášku MUDr. Libuše Starkové na téma zdravý životní styl, zásady správného stravování a základní hygienické návyky.Zpět

Gymnázium Ostrov